Во сумерската митологија, Кур бил монструозен демон кој го персонифицирал домот на мртвите, Пеколот, „реката на мртвите“ (Поврзано Стикс), и празниот простор помеѓу праисториското море (Абзу) и земјата (Ма). Кур, како збор, исто така може да се однесува на голем број други работи. Додека може да ја означува персонификацијата на злобен ентитет, може исто така што се гледа како место или планина од некој тип. Боговите Нинурта и Иштар се сретнале со Кур како локација.