Кумановска околија (1955-1957)

Кумановска околија со седиште на Народниот одбор на Околијата во Куманово, е една од седумте околии установени со Законот за подрачјата на околиите и општините во Народна Република Македонија, од 28 јуни 1955 година. Во оваа околија имало девет општини.[1]

Општини во Кумановската околија

уреди
  • Општина Клечевци
  • Општина Кратово
  • Општина Крива Паланка
  • Општина Куманово
  • Општина Липково
  • Општина Орашец
  • Општина Ранковци
  • Општина Старо Нагоричане
  • Општина Табановце

Наводи

уреди
  1. Административно-територијални поделби во Македонија, 1944-2004, ИНИ, 2007, стр. 282