Кулијачки јазици

Кулијачките јазици се понекогаш наречени и рубски јазици е мала група на јазици што се зборуваат во Уганда. Тие се дел од нилосахарските јазици и најверојатно се дел од подгрупата на источносудански јазици. Во оваа група спаѓаат јазиците:

Предлошка:Нилосахарски-јазици-никулец