Ксилофон е музички инструмент кој припаѓа на групата удирачки инструменти со одредена висина на тонот, а води потекло од југоисточна Азија. Во Европа за првпат се појавиле во 15 век. Современиот ксилофон на изглед е многу сличен на вибрафонот, само што плочките му се дрвени.

Ксилофон

Надворешни врски уреди