Крушје може да се однесува на:

Села
  • Крушје — село во Велешко, во состав на Општина Велес
  • Крушје — село во Ресенско, во состав на Општина Ресен
Археолошки наоѓалишта