Кров е горната обвивка на зградата, вклучувајќи ги сите материјали и конструкции потребни за да се поткрепи на wallsидовите на зградата.

Кров