Кремљ (на руски: кремль) е поим кој се однесува на старите руски градови и нивниот внатрешен дел. Во некогашна Русија за град го сметале само оној кој имал сопствен кремљ. Во денешниот Московски кремљ се наоѓаат претседателството и владата на Русија.

Кремљ на Коломна