Не съм нахален службогонец,

нито пък дворцов съм сановник.-
Роден съм волен македонец

и нося името бунтовник.