Парење

(Пренасочено од Копулација)

Копулација претставува процес на спојување на две гамети, машка и женска.