Кома е состојба на длабок патолошки сон од кој болниот не може да се разбуди ни со најјаки дразби.

Кома
Класификација и надворешни извори
Специјалностневрологија, intensive care medicine[*]
МКБ-10R40.2
МКБ-9780.01