Колаборативно пишување

Колаборативно пишување е термин кој се однесува на проекти каде пишани дела се создадени од заедничката работа на повеќе луѓе заедно (колаборација или соработка), наместо поединечниот пристап. Некои од овие проекти се надгледувани од уредник или од уредувачки тим, но многу од нив растат без оваа потреба од надгледување.

Надворешни врскиУреди

Англиски јазик