Кино проектор

 Филмски проектор е опто-механички уред за прикажување на филмот проектирaјќи го на екранот. Повеќето од оптички и механички елементи, освен за осветлување и звучни уреди се присутни во филмските камери.

35 мм филм проектор во работењето.