Каќуша (песна)

(Пренасочено од Катјуша (песна))


Каќуша (рус. Катюша) — руска песна за девојка што чезнее за својот сакан којшто е во војска. Музиката е компонирана во 1938 година од Матвеј Блантер додека зборовите ги напишал Михаил Исаковски. Првпат ја изведе тогаш популарната пејачка Лидија Русланова.

Каќуша е деминутив на прекарот на името Катерина (рус. Екатерина). Во рускиот јазик покрај прекар многу имиња имаат и свои претставници во деминутив. На пример, деминутивот од Наталија е Наташа, Сергеј е Серјожа итн. Во случајот на Катерина, Каќа (рус. Катя) е прекар додека Каќуша е деминутив.

Зборови

уреди

Изворните зборови во руската азбука и превод на македонски јазик.

Катюша

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой;
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег, на крутой.

Выходила, песню заводила
Про степного, сизого орла,
Про того, которого любила,
Про того, чьи письма берегла.

Ой, ты песня, песенка девичья,
Ты лети за ясным солнцем вслед,
И бойцу на дальнем пограничье
От Катюши передай привет.

Пусть он вспомнит девушку простую,
Пусть услышит, как она поёт,
Пусть он землю бережёт родную,
А любовь Катюша сбережёт.

Каќуша

Расцветале јаболки и круши,
се развиле маглите над реката.
Излегла на брегот Катjуша,
На високиот брег, на стрмениот.

Изглегла, песна запеала,
за степскиот, сив орел,
за оној, што го љубела,
за оној, чии писма чувала.

Ој, ти песно, песно девојчинска,
летај ти по јасното сонце,
и на војникот на далечната граница,
од Катjуша пренеси му поздрав.

Нек’ се сети на обичната девојка,
нек’ се сети, како таа пее,
нек’ ја чува родната земја,
а Катjуша ќе ја чува љубовта.