Катехоламин

Катехоламините се група од хормони кои се секретираат од срцевината на надбубрежните жлезди и од краевите на нервните завршетоци на симпатикусот. Поважни претставници од катехоламините се адреналинот и норадреналинот.

норадреналин (норепинефрин)
адреналин (епинефрин)