Во Вендската митологија Каревит е заштитник на древниот град Харенца на островот Ругија во Балтичко Море. Прикажан сам, неговата гола статуа има глава со две лица, глава од вол на градите и глава на петел на неговиот стомак. Прикажан заедно со Руѓевит, тој има шест глави, четири машки и две женски. Неговите гради означуваат глава на лав.