Канонизацијапроцес преку кој христијанска црква прогласува светец, со што тој влегува во списокот на признати светци. Процесот најмногу е користен во Католичката црква, но, исто така, се користи и во православието.

Папата Пие II ја канонизира Катарина Сиенска