Кампанијарегион во јужна Италија. Со своите 5,8 милиони жители овој регион е вториот најнаселен во државата. А, пак, со својата површина од 13,590 километри квадратни е најгусто населен регион во Италија. Сместен на Апенинскиот Полуостров со Средоземно Море на запад, ги вклучува и Флигриските Острови и островот Капри.

Знаме на Кампанија