Кампанијарегион во Јужна Италија. Со своите 5,8 милиони жители овој регион е вториот најнаселен во државата. А, пак, со својата површина од 13,590 км2 е најгусто населен регион во Италија. Сместен на Апенинскиот Полуостров со Средоземно Море на запад, ги вклучува и Флигриските Острови и островот Капри.

Античкиот храм посвете на Хера се наоѓа во Пестум
Знаме на Кампанија