Кабах

археолошко наоѓалиште во Мексико

Кабах бил стар мајански град, денес археолошко наоѓалиште во Мексико.

Кабах, дворецот Коџ Пуп, страничен поглед