Инцест или родосквернавење е сексуален контакт помеѓу лица кои се наоѓаат во блиско сродство. Инцестот е забранет со закон или со обичаите. Овие забрани (и казни) имаат за цел да ја спречат и потиснат најсилната и најстарата човечка едипална желба - агресивноста кон таткото како соперник и инцестуозната желба кон мајката. Инцестот е универзална појава и универзален табу, меѓутоа постојат варијацијии во зависност од средината. Во основа, колку е поблиска роднинската врска, толку е понагласено табуто кое го забранува или осудува стапувањето во сексуални односи меѓу луѓето со крвно сродство.

Садам Хусеин се ожени со неговата братучетка Саџида Талфа.

Инцестот како тема во уметноста и во популарната култура

уреди

Инцестот како мотив во книжевноста

уреди

Инцестот како мотив во народното творештво

уреди
  • „Трена“ — македонска народна песна.[2]
  • „Рада сираче“ — македонска народна песна.[3]
  • „Сонцето ми е на заод“ — македонска народна песна.[4]
  • „Кинисал Димо“ — македонска народна песна.[5]

Литература

уреди

Наводи

уреди
  1. „Пристаниште“ во: Гиј де Мопасан, Изабране новеле (друга књига). Култура, Београд, 1950, стр. 308-320.
  2. Македонски народни балади, Просветно дело, Редакција „Детска радост“, Скопје, 2004, стр. 116-117.
  3. Македонски народни балади, Просветно дело, Редакција „Детска радост“, Скопје, 2004, стр. 106-107.
  4. Македонски народни балади, Просветно дело, Редакција „Детска радост“, Скопје, 2004, стр. 108-109.
  5. Македонски народни балади, Просветно дело, Редакција „Детска радост“, Скопје, 2004, стр. 115.

Надворешни врски

уреди