Изговор

(Пренасочено од Изг.)

Изговор во лингвистиката е:

  • начинот на кој се искажува некој збор или јазик
  • начинот на кој некој искажува (изговара) некој збор

Еден збор може да се искаже на различни начини кај различни поединци или групи, и ова зависи од многу фактори, меѓу кои се:

  1. средината во која говорникот израснал
  2. средината во која говорникот живее
  3. постоење на говорна мана
  4. етничка припадност
  5. општествена класа
  6. ниво на образование

Лингвистичка терминологија

уреди

Луѓето се бројат како звучни единици (гласови) кои тие ги користат во својот јазик. Гранката на лингвистиката која се занимава со тие звучни единици се нарекува фонетика. Гласовите кои имаат иста улога се групираат во класи наречени фонеми; изучувањето на овие се нарекува фонемика, фонематика или фонологија.

Поврзано

уреди