Знамето на Чиле се состои од две хоризонтални траки во црвена и бела боја со подеднаква ширина. На белото поле, во горниот лев агол се наоѓа син квадрат со бела петокра во центарот кој е движечка сила на напредокот и честа. Сината боја е симбол на небото а белата снегот кои ги покрива Андите. Црвената боја ја претставува крвта пролеата во борбата за независност.

Застава Чилеа