Знамето на Финска претставува син Скандинавски крст на бела подлога. Сината боја ги симболизира езерата и небото на Финска, а белата - снегот и белите ноќи на Финска.


Знаме на Финска
}}
Назив Национално знаме
Употреба граѓанско и пловно знаме граѓанско знаме и државно поморско знаме
Сразмер 11:18
Усвоено 1918
Опис Син крст на бела позадина.
}}
Варијанта на знамето на Финска
Назив Државно знаме
Употреба државно и пловно знаме државно знаме и поморско знаме
Сразмер 11:18
Усвоено 1918
Опис Син крст на бела позадина со националниот грб во средина.
}}
Варијанта на знамето на Финска
Назив Морнаричко знаме
Употреба воено и морнаричко знаме воено знаме и поморско знаме
Сразмер 11:19
Усвоено 1918
}}
Варијанта на знамето на Финска
Назив Претседателско знаме
Сразмер 11:19
Усвоено 1918