Знаме на Курасао

Знамето на Курасао е усвоено на 2 јули, 1984 година. Се состои од сина основа што ги симболизира морето и небото поделена на два дела со жолта линија која го симболизира сонцето на островот. Двете ѕвезди што се наоѓаат во горниот десен дел на знамето ги симболизираат островите Курасао и Клејн Курасаоao, но исто така „Љубовта и Среќата“. Петте краци на секоја ѕвезда ги симболизираат петте континенти од кои луѓето во Курасао се населувале.

Знамето на Курасао

ПоврзаноУреди

}}