Зигот или зигоцит е оплодена јајце клетка што настанува со соединување на јајцева клетка и сперматозоид, односно со соединување на машки и женски гамет. Потоа од зиготот настанува нов организам.