Земјино вртење

Анимација која го покажува вртењето на Земјата околу својата оска.

Земјино вртење (или земјина ротација) — вртењето на Земјата околу својата оска. Тоа трае приближно 24 часа.