Земјино вртење (или Земјина ротација) — вртењето на Земјата околу својата оска. Тоа трае приближно 24 часа.

Анимација која го покажува вртењето на Земјата околу својата оска.