Земјина револуција

Земјината револуција претставува движењето на Земјата околу Сонцето. Тоа трае приближно 365 дена.


Движењето на Земјата околу Сонцето исто така се нарекува и годишно движење. Земјата за период од 365 дена и приближно 6 часа, врти круг околу Сонцето по елипсовидна патека, наречена орбита или еклиптика. Орбитата е долга 940 милиони километри, а аголот меѓу замислената оска на Земјата и орбитата секогаш е 66 степени и 33 минути.