За значењето на овој поим во екологијата, видете Хабитат.

Живеалиште е стан (конвенционален) и/или други населени простории или објекти кои не се наменети за живеење.

Живеалиштата се делат на:

1. Стан, во поединечна или станбена зграда;
2. Друга населена просторија која не е наменета за живеење (заедничка остава, перална, сушална и сл.) во станбена зграда;
3. Населена деловна просторија (канцеларија, хотелска соба, продавница и сл.);
4. Импровизирано живеалиште (шатор, вагон, шупа и сл.);
5. Колективно живеалиште.

Литература уреди