Етрурски јазик

Етрурски јазикмртов јазик кој го зборувале древните Етрурци, за кој нема податоци за неговото потекло. Најраспространетата верзија за неговото потекло се јавува со верзијата на Игор Дјанков за сродството со изумрените хуријски и урартски јазици, која станува поверодостојна. Во секој случај, неговата морфологија осетно го оддалечува од секој индоевропски јазик. Во тоа време постојат незначителни хипотетички лексички совпаѓања со хатскиот јазик, коин може да се објаснат со населеноста на предците на Етрурците во Мала Азија.

Етрурски јазик
mechl Rasnal
Зборуван во: Апенински Полуостров
Исчезнување: 1 в.п.н.е.
Јазично семејство: изолирани
 Етрурски јазик
Јазични кодови
ISO 639-1: нема
ISO 639-2:
ISO 639-3:

Во последните 100 години е постигнат значаен напредок во изучувањето на етрурскиот јазик: идентификувани беа многу граматички форми, до тој степен на сигурност за значењето на 200 зборови. Сепак, за дешифрирање на целиот јазик сѐ уште е прерано.

Консензусот на мнозинството е дека етрурскиот јазик е поврзан само со други членови на она што се нарекува Тиренско јазично семејство, што само по себе е изолирано семејство, т.е. не е поврзано директно со други познати јазични групи. Општо прифатено е дека Тиренските семејни групи Ретски и Лемноски се поврзани со етрурските.[1]


ПоврзаноУреди

НаводиУреди

  1. Richard Bodley Scott, Lost Scrolls: The Ancient and Medieval World at War (Greenwood Press, 2009), p. 75.