Ерес или кривоверство е отстапување или промена на некој систем на верувања, особено на религија, која промена се противи на претходно воспоставените канони на тој систем на верувања. Оној кој се приклонува кон ересот се нарекува еретик.

Галилео Галилеј осуден за еретик

Ересот како тема во уметноста и во популарната култураУреди


  1. Gerhart Hauptman, Čuvar pruge Til – Jeretik iz Soane. Beograd: Rad, 1960.