Ексцитотоксичност

Ексцитотоксичност е патолошка процес со кој нервните клетки се оштетуваат и уништуваат од прекумерна стимулација од страна на невротрансмитерите (како што глутамат и слични супстанции).