Економија на Обединетото Кралство

Економијата на Обединетото Кралство е една од најголемите во светот, изразено според големината на БДП.

Надворешнотрговска разменаУреди

Во 2014 година, вкупниот извоз на стоки и услуги на Обединетото Кралство изнесувал 515 милијарди фунти. Притоа, 44% од извозот бил наменет за Европската Унија, 21% одел во Северна и Јужна Америка, учеството на Азија во извозот на Обединетото Кралство изнесувало 19%, а 16% од извозот бил насочен кон остатокот на светот. Од друга страна, вкупниот увоз на стоки и услуги на Обединетото Кралство во 2014 година достигнал 550 милијарди фунти, а во структурата на увозот најголемо учество имале: Европската Унија (53%), Азија (20%), Јужна и Северна Америка (13%), додека 15% од вкупниот увоз доаѓал од остатокот на светот.[1]

Финансиски секторУреди

Пазар на капиталУреди

Лондонската берза (London Stock Exchange) е една од најстарите во светот, формирана во 1571 година. Во 2019 година, пазарната капитализација на фирмите кои котираат на берзата надминала 5 трилиони долари. На берзата котираат 2 600 компании од 60 различни земји. На берзата постои примарен пазар и секундарниот пазар кој се дели на главен секундарен пазар и алтернативен инвестициски пазар.

НаводиУреди

  1. Зоран Јовановски, „Обединетото Кралство и ЕУ, кому чиј пазар повеќе му треба?“, Економија и бизнис, година 18, број 217/218, јули/август 2016, стр. 7.