Евангелие според Маркион

Маркионовото евангелие според Лука, познато и само како Евангелие според Маркион претставува верзија на Евангелието според Лука и истото датира од 2 век.

Евангелие според Маркион
Дата 2 век
Препишано Маркион
Место непознато
Јазик
Ракопис
Аудиторија
Тематика Природата на Исус
Евангелие според Маркион

Што се однесува до самиот текст, почетокот од евангелеито недостасува до 4:31, како и Исусовото раѓање и детство, влегувањето на Исус во Ерусалим, распнувањето и воскресението.

Авторот на ова евангелие е Маркион Синопски, кој го создал првиот новозаветен канон, заедно со текстот Апостол. Ова евангелие било напишано на основата на онаа на апостол Лука, како единствен ученик на апостол Павле, односно единствениот апостол кој Маркион го познавал. Се смета дека самиот Маркион намерно ги отфрлил страниците од евангелието според Лука каде се опишуваат младите години на Исус.