Дрег (од анг. drag) – облекување кое општеството го дефинира како облекување во другиот пол или род, исто така се однесува на стилизирано, „пренагласено“ претставување на другиот пол/род.

ПоврзаноУреди