Драчевка — македонско народно оро од Скопска Блатија во ритам 7/16 (3,2,2,). Се игра во мешан состав, со држење за слободно пуштени раце, полетно, со брзи и лесни чекори на полустапалата со потскоци и доскоци.

Литература

уреди