Договор од Цариград (1590)

Договорот од Цариград — мировен договор потпишан на 21 мај 1590 година преку кој завршила третата Отоманско-персиската војна.

Договор од Цариград

1590
Потпишан21 мај 1590
МестоЦариград, Османлиско Царство
Потписници Османлиско Царство
Персија

Според кој Персија ги признала османлиските освојувања. Таа се обврзила да ја прекине шиитската пропаганда на територијата на Османлиското Царство и истовремено да престане со гонењето на сунитите на сопствена територија. Отоманско-персиската војна привремено ги дислоцирала османските интереси во друга насока.