Дискрипција

Дискрипција или опис, значи опишување на природни појави, пејсажи, предмети, ентериер и екстериер, личности и друго.