Диригентска палкаДиригентска палка е мала палка (стапче) за диригирање на група музичари; хор, оркестар или двете. Обично се прават од дрво, но може и од сталкени влакна или графит. Феликс Менделсон бил првиот диригент кој користел дрвена палка за мерење тактово време, иновација која се користи и денес.

Игор Стравински диригира со палка (1929).