Дипломатика се занимава со проучување и откривање на фалсификатите на службените документи и други материјали.

Насловна страна на De re diplomatica на Жан Мобијон (1681)