Дерматофитоза е габично заболување предизвикано од посебна група на габи, наречени дерматофити. Во дерматофити спаѓаат родовите: Trychophyton, Microsporum и Epidermophyton. Тие паразитираат во кератинските делови на кожата и кожните израстои (нокти и влакна) и го лизираат кератинот. Во зависност од локацијата на која паразитира дерматофитот, може да ги предизвика следниве болести:

Дерматофитоза
Дерматофитоза на нога.
Класификација и надворешни извори
Специјалностзаразна болест[*], дерматологија
МКБ-10B35.0-B36
МКБ-9110.9
DiseasesDB17492
MedlinePlus001439
eMedicineemerg/592
MeSHD003881
    Ве молиме, обрнете внимание на ова важно предупредување
во врска со темите од областа на медицината (здравјето).