Дендрологија

Дендрологија, од старогрчки: δένδρον - „дрво“ и λόγος „наука“, е наука на дрвата, или поопшто изучувањето на дрвенести растенија. Овие можат да бидат дрва, грмушки и лијани.

Обликот на лисјата е вообичаен метод што се користи за идентификување на дрвја

Не постои остра граница помеѓу растителна таксономија и денодрологијата. Меѓутоа дрвенестите растенија не само што припаѓаат на многу различни фамилии, туку и овие фамилии може да се сочинети од дрвенести и недрвенести членови. Во некои фамилии има само малку дрвенести видови. Ова во огромна мера ја ограничува корисноста на строго дендролошкиот приод. Дендрологијата повеќе се фокусира на стопански корисни дрвенести растенија, нивното распознавање и нивните хортикултурни и силвикултурни својства.

Познати дендролозиУреди

ПоврзаноУреди

Надворешни врскиУреди

  • Аврамовска, Јасмина (2013). Дендрологија за II година Шумарско-дрвопреработувачка струка (PDF). Скопје: Министерство за образование и наука на Македонија. ISBN 978-608-226-095-2.
  • Шумарски факултет - Скопје. Наставен предмет: Урбана дендрологија Архивирано на 24 ноември 2007 г.