Делотворен полупречник

начин на изразување на големината на една галаксија

Делотворен полупречник или полусветлосен полупречник () на галаксијаполупречникот во кој се оддава половината од вкупната светлина на системот.[1][2] Ова подразбира дека галаксијата има вистинска сферна симетрија или дека има таков изглед гледано од небесната рамнина. за Кај сферно или кружно несиметричните тела би се користела полусветлосна контура или изофота.

Полусветлосниот полупречник Re зафаќа половина од вкупната светлина што ја оддава телото.

е важна скала на должина во де Вокулеровиот закон за каде се определува дадена стапка на намалување на површинската сјајност како функција на полупречникот:

кадешто е површинската сјајност при . При ,

Така, средишната површинска сјајност приближно изнесува .

ПоврзаноУреди

НаводиУреди

  1. „Half-light Radius“. Swinburne University. Посетено на 22 May 2013.
  2. Binney, James; Tremaine, Scott (2008). Galactic Dynamics (изд. Second.). Princeton Series in Astrophysics. стр. 21. ISBN 9780691130279.