Дебелјановата куќа — музеј-дом во Копривштица, Бугарија, родно место на поетот Димчо Дебељанов.

Дебелјановата куќа

Првиот кат на куќата е обоен во сино, а вториот е дрвен. Напред се наоѓа двор со голема цветна градина. Во неа има насади на борови и вишнови дрва.