Дацит е вулканска карпа создадена при вулканска ерупција. Изградена е од кварц, натриум-калиумски плагиокласи и боени минерали[1]. Според состав спаѓа меѓу типовите вулкански карпи андезит и риолит. Името го добива според староримската провинција Дачија (во денешна Романија и Молдавија) кадешто карпата првпат била опишана.

Дацит

Дацитот има улога во создавањето на континенталната кора од архаичниот еон.

НаводиУреди

  1. Geološka terminologija i nomenklatura IV petrologija, Beograd, 1975