Даночен обврзник е физичко или правно лице (поединец или фирма, организација) кој е обврзан да плаќа данок.

Поврзано уреди