Гута е мал конусен клин кој служи за одвлекување на дождовница кај архитрав на Дорски ред во класичната архитектура и е сместен под тесната тенија (филе) и киматиум. Водата капе преку рабовите, вон работ на самата зграда.

Конусни гути на Дорски ред обележани во црвено

Под работ на еден триглиф стојат шест гути, и шест во три реда под плочите.

ПоврзаноУреди