Во музиката под поимот гриф се подразбира долгнавеста штичка залепена на горниот дел на жичен музички инструмент, како на пример гитара, што лежи под жиците. Всушност, грифот е горниот потесен дел од инструментот што се опфаќа со раката при свирењето. Зборот потекнува од гер. Griff што значи дршка.

Беспрекорна гриф виолина