Гранодиорит

Гранодиоритите се вариетет на гранитот, кај кои натриумовиот плагиоклас преовладува над алкалниот фелдспат. Имаат зрнеста (главно среднозрнеста до ситнозрнеста) структура. По боја се сивозелени, зелени или црвеникави (кога бојата им доаѓа од обоениот фелдспат). Бидејќи се побогати со боени состојки, гранодиоритите се главно потемни од гранитите.

Granodorit.JPG

Минерали кои го градат гранодиоритот се:

Структурата на гранодиоритот е зрнеста, а текстурата е масивна.

ЛитератураУреди

  1. Ђорђевић В., Ђорђевић П., Миловановић Д. 1991. Основи петрологије. Београд: Наука

ПоврзаноУреди

НаводиУреди