Горенци

појаснителна страница

Горенци може да се однесува на следниве села:

Македонија
Егејска Македонија