Генетски фонд

(Пренасочено од Генофонд)

Во полулационата генетика, генетски фонд (генофонд) е целокупното множество на својствените алели кај видовите или популациите.

Опис

уреди

Големиот генетски фонд укажува на голема генетска разновидност, што е одлика на здравите и издржливи популации што издржуваат епизоди на интензивна селекција. Малиот генетски фонд се одликува со мала генетска разновидност[1] што предизвикува намалена адаптивна вредност и зголемени изгледи за изумирање. Некаква предност е тоа што согласно генетското поместување, ова може да предизвика зголемување на физичката способност и издржливост, што може да ја стабилизира популацијата ако е прилично мала.

Кога сите единки во популацијата се идентични во однос на дадена фенотипска одлика, популацијата се нарекува „мономорфна“. Кога единките покажуваат повеќе варијанти на таа одлика, тогаш тие се нарекуваат „полиморфини“.

Поврзано

уреди

Наводи

уреди

Надворешни врски

уреди