Еволутивна биологија

Еволутивната биологија се занимава со проучување на процесот на историскиот развој на биосистемите, наречен еволуција.

Графичка презентација на современото „дрво на животот“.